ShotEasy

Chụp ảnh màn hình trực tuyến

Không tải lên và chỉnh sửa trong trình duyệt

🏙️

Làm thế nào để chụp ảnh màn hình trực tuyến?

  1. Nhấn nút Chụp màn hình.
  2. Chọn cửa sổ/tab trình duyệt mà bạn muốn chụp ảnh màn hình.
  3. Nhấp vào nút Lưới để hiển thị hình ảnh chụp màn hình với nền.
  4. Nhấp vào nút Cắt để cắt ảnh chụp màn hình.
  5. Nhấp vào nút Áp dụng để áp dụng ảnh chụp màn hình đã cắt.
  6. Nhấn nút Lưu để lưu ảnh chụp màn hình.
  7. Nhấn nút Sao chép để sao chép ảnh chụp màn hình.
🤩

Tại sao bạn cần sử dụng chụp ảnh màn hình trực tuyến?

Truy cập trực tiếp để sử dụng, không cần quyền

Không giới hạn bởi bất kỳ hệ thống nào, có thể sử dụng trong mọi tình huống

Không cần plugin

📸

Tôi có thể sử dụng công cụ chụp màn hình được cung cấp bởi Windows/MacOS không?

Chụp màn hình trên PC Windows

Nhấp vào cửa sổ bạn muốn chụp.

Nhấn phím PrtScn.

Nhấp lại vào trang Chụp màn hình này và nhấn phím Ctrl + V.

Chụp màn hình trên MacOS

Nhấp vào cửa sổ bạn muốn chụp.

1.Chụp toàn màn hình

Nhấn phím shift + ⌘command + 3.

2.Chụp cửa sổ

Nhấn phím shift + ⌘command + 4 + space.

3.Chụp với cắt

Nhấn phím shift + ⌘command + 4.

Quyền riêng tư của bạn là quan trọng

Ảnh của bạn không được tải lên, việc chỉnh sửa ảnh diễn ra trên trình duyệt của bạn.